REGULAMIN

 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.hurtowniatkanin24.pl jest firma P.H. WENUS MAŁGORZATA DOŁĘGIEWICZ, 62-002 ZŁOTNIKI, UL. SOSNOWA 131 NIP 7811019787 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@hurtowniatkanin24.pl zwana dalej: "Sklepem Internetowym" lub "Sprzedawcą"

1 ZAMÓWIENIE I JEGO REALIZACJA

 1. Zamówienie następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia . Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z koszyka.
 2. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail jest przesyłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest przelew bankowy na konto o numerze: 67 2490 0005 0000 4500 1811 8869 , lub opcja paczki za pobraniem.
 4. Zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 5. W sytuacji gdy zamówienie nie może być zrealizowane Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 6. Zakupiony towar wysyłamy firmą kurierską.
 7. Koszt dostawy jest uzależniony od ilości zakupionych metrów.
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT (klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu).
 9. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Koszty dostarczenia towarów ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania płatności za towar.
 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzony przez klienta adres dostawy. W przypadku zwrotu przesyłki przez firmę kurierską z powodu błędnego adresu koszt ponownej wysyłki ponosi klient.

2 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. ) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. ) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi płatność za towar (nie dotyczy kosztów przesyłki do klienta i od klienta)
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

3 REKLAMACJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawą Kodeks cywilny. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 121 z późn.zm).
 2. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@hurtowniatkanin24.pl  Konsument powinien podać dane: imię i nazwisko, nr zamówienia, datę otrzymania przesyłki, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedającego.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 4. Jeżeli kupujący stwierdził brak któregoś z zamówionych materiałów powinien w ciągu 48h od odebrania paczki zgłosić to sprzedającemu.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania towaru.
 6. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:

Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania towaru, bądź różnic w kolorystyce towaru, które wynikły z innych ustawień monitora Klienta. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji. Koszty reklamacyjne, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

4 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis zbiera minimum informacji niezbędnych do realizacji procesu zamówienia tj. imię i nazwisko, dane teleadresowe i adres poczty elektronicznej. Zebrane informacje nie są udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury. Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania lub usunięcia własnych danych zgromadzonych przez Serwis.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie zamówienia Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).